Xiên xiên ba góc xéo cả ba ?

0
222

Xiên xiên ba góc xéo cả ba
Ở dưới thiếu một miếng da.
Phành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here