Vua nào xuống chiếu dời đô?

Câu đố:
Vua nào xuống chiếu dời đô
Về Thăng Long vững cơ đồ nước Nam?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *