Vua nào từ lúc trị ngôi bốn năm chưa trót khắp nơi khổ trần?

Câu đố:
Vua nào từ lúc trị ngôi
Bốn năm chưa trót, khắp nơi khổ trần
Năm Mão thì lụt bảy lần
Bước sang năm Tỵ dần dần lọt to?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

One thought on “Vua nào từ lúc trị ngôi bốn năm chưa trót khắp nơi khổ trần?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *