Vua nào là ông vua xằng?

Câu đố:
Vua nào là ông vua xằng
Ngai vàng ngồi đó khác chi bù nhìn?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *