Vua nào là ông vua xằng?

Câu đố:
Vua nào là ông vua xằng
Ngai vàng ngồi đó khác chi bù nhìn?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận