Vua nào gian khổ chẳng sờn?

0
75

Câu đố:
Vua nào gian khổ chẳng sờn
Chí Linh mấy lượt Lam Sơn mấy lần
Mười năm uống mật, nằm gai
Đánh cho tan tác cả bầy giặc Minh?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here