Vua nào gian khổ chẳng sờn?

Câu đố:
Vua nào gian khổ chẳng sờn
Chí Linh mấy lượt Lam Sơn mấy lần
Mười năm uống mật, nằm gai
Đánh cho tan tác cả bầy giặc Minh?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *