Vua nào chính thực vua trung?

Câu đố:
Vua nào chính thực vua trung
Đứng ra lãnh đạo phong trào cần Vương.

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *