Vua nào bạo ngược hôn quân?

Câu đố:
Vua nào bạo ngược hôn quân
Giết anh để đoạt ngai vàng làm vua
Đêm ngày mở tiệc say sưa
Đứng ngồi chẳng được, nằm hoài trên ngai?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

One thought on “Vua nào bạo ngược hôn quân?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *