Vua nào bạo ngược hôn quân?

0
83

Câu đố:
Vua nào bạo ngược hôn quân
Giết anh để đoạt ngai vàng làm vua
Đêm ngày mở tiệc say sưa
Đứng ngồi chẳng được, nằm hoài trên ngai?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here