Vua gì công đức rỡ ràng?

Câu đố:
Vua gì công đức rỡ ràng
Lập Quốc Tử Giám chọn hàng tài danh?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *