Vang danh tướng lĩnh ngàn thu Bình Tây sát tả là ai bấy giờ?

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Ào ào Pháp chiếm miền Đông
Lãnh binh bảo vệ non sông, xóm làng
Đánh Chợ Lớn, phá Tân An
Rồi về Kiến Phước bảo toàn chiến khu
Vang danh tướng lĩnh ngàn thu
Bình Tây sát tả, là ai bấy giờ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *