Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?

0
525

Câu đố về nhân vật lịch sử:
Tướng nào đánh Tông bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ưng Châu đổ nát, tan tành
Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?


Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here