Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?

Câu đố về nhân vật lịch sử:
Tướng nào đánh Tông bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ưng Châu đổ nát, tan tành
Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận