Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?

0
87

Câu đố về nhân vật lịch sử:
Tướng nào đánh Tông bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ưng Châu đổ nát, tan tành
Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here