Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?

Câu đố về nhân vật lịch sử:
Tướng nào đánh Tông bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ưng Châu đổ nát, tan tành
Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Tướng nào đánh Tông bình Chiêm?
5 (100%) 1 vote[s]

Viết một bình luận