Triều nào sinh đặng ba vua?

Câu đố:
Triều nào sinh đặng ba vua
Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *