Trên bằng da dưới bằng da ?

0
132

Trên bằng da dưới bằng da
Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng.
Là gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here