Trạng nguyên lanh trí ai bì?

Câu đố:
Trạng nguyên lanh trí ai bì
Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu
Một đời trong sạch trước sau
Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Trạng nguyên lanh trí ai bì?
5 (100%) 2 vote[s]

Viết một bình luận