Trạng nguyên lanh trí ai bì?

0
257

Câu đố:
Trạng nguyên lanh trí ai bì
Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu
Một đời trong sạch trước sau
Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here