Trạng gì toán pháp điều nghiên?

Câu đố:
Trạng gì toán pháp điều nghiên
Âm nhạc, hát chèo cũng chẳng kém ai
Làm quan đến chức Hàn lâm
Tài năng xuất chúng, vua Lê tin dùng?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận