Trả bao nhiêu tiền?

Ở Việt Nam, một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng.
Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố hại não cấm nghĩ bậy.

One thought on “Trả bao nhiêu tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *