Tổng hợp các câu đố con vật ( có đáp án )

Câu đố về con vật là bài viết tổng hợp các câu đố vui về con vật mới nhất, các câu đố về con vật có đáp án và là các câu đố về con vật hay nhất. Bao gồm có những con vật sống trong rừng, dưới nước hay trên trời. Các câu đố về con chó, câu đố về con mèo, câu đố về con gà và nhiều con khác nữa…

Tổng hợp các câu đố  về con vật

Câu đố  về con vật phần 1

Bốn người giẫm đất, một người phất cờ
Hai người lẳng lơ, hai người quạt mát
Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?

Một lòng khuya sớm chuyên cần
Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?

Vừa bằng que diêm, khi chìm khi nổi?

Vừa bằng quả ổi, khi nổi khi chìm?

Vừa bằng lục lạc, trong nạc ngoài xương?

Vừa bằng trái cà, trong da ngoài nạc?

Vừa bằng hột quít, dưới đất ngậm châu?

Vừa bằng khúc củi, cứ lủi vô làm?

Vừa bằng nắm tay, tiếng ca lảnh lót?

Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng?

Vừa bằng củi co, chìm sâu dưới đáy?

Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm đi lùng chuột?

Con gì cánh mỏng đuôi dài
Lúc bay lúc đậu cánh thời đều giương?

Con gì không chân mà leo núi?

Con gì không vú mà nuôi con?

Dưới âm ty vừa đi vừa khóc?

Dưới âm phủ đội mũ mà lên?

Đứng thì thấp, ngồi thì cao?

Mình mặc áo thâm
Cổ quàng khăn trắng
Hễ mở miệng ra
Nhiều người la mắng?

Da trâu đầu rắn, chân ngắn cổ dài
Chẳng cần đào đất, vẫn cần đến mai?

Phục phà phục phịch
Chân quỳ tay chống?

Hai gươm tám giáo, mặc da bò
Thập thò cửa lỗ, ai bắt không cho
Giơ gươm chém lại?

Hai cột một kèo, đôi tấm tranh treo
Ba quân thiên hạ, núp mình cũng dữ?

Chim gì báo khách đến nhà?

Chim gì bắt trói cô vào gốc cây?

Chim gì kêu suốt mùa hè?

Chim gì gọi nước lớn lên sớm chiều?

Chim gì thích trái nhãn lồng?

Chim gì kêu chẳng ai thương bao giờ?

Chim gì kêu giữa tháng ba?

Chim gì nhảy nhót trên đồng ruộng xa?

Câu đố  về con vật phần 2

Chim gì làm tổ trên cây?

Chim gì sẵn đó đẻ ngay tức thì?

Chim gì mà lượn trên trời?

Chim gì bé tí ăn sâu suốt ngày?

Chim gì đuôi, cánh màu vàng?

Chim gì báo tin mùa xuân đã về?

Chim gì bộ dạng kiêu căng?

Chim gì ăn tối âm thầm đó ai?

Chim gì hót đủ trăm ngày?

Chim gì mặt nguyệt xòe dài lông đuôi?

Chim gì chỉ ở điện, đền?

Chim gì mặt ụ, khác gì mặt heo?

Chim gì to lớn lạ thường?

Chim gì nổi tiếng danh ca trong làng?

Chim gì song cánh vũ công?

Chim gì chờ chực têm vôi cho bà?

Chim gì ngàn dặm đưa tin?

Chim gì tụ tập eo xèo cãi nhau?

Chim gì nhớ mẹ, nhớ quê?

Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông?

Chim gì mùa gặt ra đồng?

Chim gì chỉ nói mà không hiểu gì

Chim gì lặng đứng lưng qui?

Chim gì đưa tiễn đông đi, xuân về?

Không bao mà kín?

Không học mà hay?

Không già mà có râu?

Không nung mà có gạch?

Không đèn mà sáng

Không thợ mà may?

Không ớt mà cay?

Không búa mà bửa?

Không đứng mà quỳ?

Không cày mà xới?

Vừa ở dưới nước
Đã nhảy lên bờ
Tiếng kêu như sấm
Những ngày đổ mưa?

Con chi màu đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy?

Bốn ông đập đất, một ông phất cờ
Một ông vơ cỏ, một ông bỏ phân?

Trong hang trong hóc, lóc nhóc bò ra
Cả huyện cùng làng, chẳng ai bắt được?

Ro re nước chảy dưới đèo
Bà già vội vã mua heo cưới chồng?
Cưới về chồng bỏ, chồng dông
Bà già tiếc mấy chục đồng mua heo?

Nghe kêu mà chẳng thấy ơi
Cong lưng mà chạy một hơi tới nhà?

Câu đố  về con vật phần 3

Người đen khăn trắng bận vai
Quần xăn đầu gối, không ai tài bằng?

Mùa xuân thì chẳng thấy đâu
Mùa hè mới đến làm sầu người ta?

Muốn cho cho chủ tôi tàn
Để tôi mắc võng, nghênh ngang khắp nhà?

Mình bằng cái kim, khi chìm khi nổi?

Hai cành cây khô, mọc trên đỉnh núi
Muốn hái làm củi, cố sức trèo lên
Nó nhảy như tên, đuổi theo không kịp?

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?

Bốn anh chàng chung một tên
Cùng đi một buổi như in rành rành
Anh thì chiếm bảng dễ dàng?

Anh thì hôi rích như chim cú mèo?

Anh thì lắm bạn thay là?

Anh thì bé tí chẳng ai thèm nhìn?

Cá chi sầu ai méo miệng?

Cá chi nhiều chuyện trớt môi?

Cá chi mặc quần thủng đáy?

Cá chi như thể hạt vừng?

Cá chi tên gạo chín đồng?

Cá chi sao lại biết bay?

Cá chi trẻ thơ rước đèn

Đầu tôm mình cũng là tôm
Làm mồi cho nhử bắt tôm, con gì?

Xưng tên bạn cột.
Bắt nhốt vào thay
Bỏ xuống ao rau.
Dưới chân lửa đốt?

Câu đố  về con vật phần 4

Cũng loài ngư thủy khác chi hơn
Da trơn, tên lại không trơn chút nào?

Chết rồi còn giữ lại xương
Chôn dưới chân giường hóa yếm hài tiên?

Lẹ lanh nhảy phóc lộn nhào
Xưng danh vô địch, bơi ao lặn đầm?

Cối chẳng có, thóc cũng không
Cớ sao lặn suôi lặn sông giã hoài?

Không phải nhạn, bạn bè ngư?
Vây như cánh, chưa kịp đánh
Bay lên mạn, lạng lên thuyền?

Chết rồi còn bị nấm da
Diêm vương lóc thịt, ném ra vạc dầu?

Con gì cứ mãi táp ruồi?

Con gì mắt sáng về đêm ai bằng?

Con gì khua vó băng băng?

Con gì bơi lội có thua ai nào?

Con gì sao cổ quá cao?

Con gì thách thức mũi nào dài hơn?

Con gì bay lượn như đùa?

Con gì chúa tể sơn lâm chốn này

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố hại não.