Tổng hợp các câu đố về biển có đáp án

Đây là bài viết Tổng hợp các câu đố về biển có đáp án.

Tổng hợp các câu đố về biển có đáp án

Biển nào rộng nhất địa cầu ta
Dân chúng âu ca, hưởng thái bình
Người người sống mãi đời yên ổn
Hạnh phúc yên vui nhà lại nhà?

Biển nào có bác mặt trời
Bao năm trú ngụ không hề dời chân?

Biển nào băng giá mênh mông?

Biển nào to lớn, lại kề hướng tây?

Biển nào đỏ rực nơi đây?

Biển nào nhuộm thắm một màu nước đen?

Biển nào in dấu chân quen?

Biển nào trăng sáng đổ vàng khắp nơi?

Biển nào thăm thẳm lại mênh mông?
Chẳng có một người lại bảo đông
Bên mái Tây hiên nhìn ngoảnh lại
Xa xa chỉ thấy đám mù không?

Câu đố hay bạn nên xem: Câu đố hại não.