Tổng hợp 100 câu đố vui về các nhân vật lịch sử của Việt Nam

Câu đố về nhân vật lịch sử Việt Nam có đáp án nằm trong bộ sưu tập những câu đố về lịch sử. Bằng cách đi tìm lời giải cho những câu đố này vừa để giải trí nhưng cũng góp phần giúp tư duy phát triển, rèn luyện cho trí nhớ… Đặc biệt câu đố về nhân vật lịch sử Việt Nam giúp các bạn học sinh học môn lịch sử tốt hơn.

Dưới đây là 100 câu đố về nhân vật lịch sử có đáp án.

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?

3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?

5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?

6. Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang?

7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?

8. Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào?

9. Còn ai đổi mặc hoàng bào?

10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?

12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?

13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?

14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?

15. Anh hùng đại thắng Đống Đa?

16. Đông du khởi xướng bôn ba những ngày?

17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?

18. Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình?

19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?

20. Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ?

21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?

22. Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu?

23. Đại vương bẻ gẫy sừng trâu?

24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?

25. Hại dân bán nước tên Cung?

26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?

27. Lý triều nổi tiếng cao tăng?

28. Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?

29. Mười ba liệt sĩ thành Yên?

30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào?

31. Ai sinh trăm trứng đồng bào?

32. Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người?

33. Tây-Sơn có nữ tướng tài?

34. Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa?

35. Tổ ngành hát bội nước ta?

36. Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân?

37. Vua nào sát hại công thần?

38. Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình?

39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?

40. Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân?

41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần?

42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền?

43. Công lao văn học Nguyễn-Thuyên?

44. Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai?

45. Nhà thơ sông Vị, biệt tài?

46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?

47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa?

48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò?

49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ?

50. Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng?

51. Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long?

52. Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ?

53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?

54. Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu?

55. Đời nào có chức Lạc-Hầu?

56. Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình?

57. Danh nho thường gọi Trạng Trình?

58. Cha con cùng quyết hy sinh với thành?

59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?

60. Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan?

61. Công thần vì rắn thác oan?

62. Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh?

63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh?

64. Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung?

65. Ngày nào trẩy hội Đền Hùng?

66. Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình?

67. Núi nào ngự trị Sơn-Tinh?

68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào?

69. Gốc nguồn hai chữ đồng bào?

70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông du?

71. Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu?

72. Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn?

73. Dẹp Thanh giữ vững giang san?

74. Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê?

75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề?

76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?

77. Móng rùa thần tặng vua nào?

78. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh?

79. Dâng vua sách lược “Trị-Bình”?

80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?

81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?

82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?

83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?

84. Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô?

85. Công thần mà bị quật mồ?

86. “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai?

87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài?

88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?

89. Dâng vua cải cách điều trần?

90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?

91. Thi nhân nổi loạn họ Cao?

92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?

93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai?

94. Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư?

95. Đông y lừng tiếng danh sư?

96. Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang?

97. Vân-Đồn ai thắng danh vang?

98. Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?

99. Mùa xuân nào phá quân Thanh?

100. Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam?

Trên đây là câu đố về nhân vật lịch sử bao gồm những câu đố về các anh hùng dân tộc, đố vui để học môn lịch sử. Hãy Like và Share giúp caudo.net nếu bạn thấy bài viết có ích. Chúc các bạn vui vẻ !

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố dân gian.