Tìm ra quy luật để tìm ra số còn thiếu ở dấu chấm hỏi?

Tìm ra quy luật để tìm ra số còn thiếu ở dấu chấm hỏi?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!