Tìm ra giá trị mỗi loại quả và cho biết giá trị còn thiếu ở dấu chấm hỏi?

0
96

Tìm ra giá trị mỗi loại quả và cho biết giá trị còn thiếu ở dấu chấm hỏi

Trả lời
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here