Tìm quy luật và điền số còn thiếu ở dấu hỏi chấm (?)

Câu đố: Tìm quy luật và điền số còn thiếu ở dấu hỏi chấm (?)

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!