Cục thịt đút vào lỗ thịt

0
125

Cục thịt đút vào lỗ thịt,
Một tay sờ đít một tay sờ đầu.
Đút vào một lúc lâu lâu,
Rút ra cái ” chách”
Nhìn nhau mà cười!
Là gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here