Thà đui mà giữ đạo nhà Còn hơn có mắt ông cha không thờ?

0
1209

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”
Câu thơ yêu nước ngày xưa
Đến nay vẫn vẹn tấm lòng trung trinh?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Thà đui mà giữ đạo nhà Còn hơn có mắt ông cha không thờ?
5 (100%) 3 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here