Thà đui mà giữ đạo nhà Còn hơn có mắt ông cha không thờ?

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”
Câu thơ yêu nước ngày xưa
Đến nay vẫn vẹn tấm lòng trung trinh?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *