8:2(2+2)=? 60% người đưa ra đáp án bài toán này là 1

8:2(2+2)=? 60% người đưa ra đáp án bài toán này là 1, còn bạn?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.