Sau bao lâu đi hết cầu thang ?

Sau bao lâu đi hết cầu thang ?

Một người đi lên cầu thang bộ dài 40 bậc
bằng cách tiến một bước rồi lại lùi một bước.
Hỏi sau bao lâu người đó đi hết cầu thang ?
Biết rằng trung bình mỗi bước người đó đi hết 5s ?


6 thoughts on “Sau bao lâu đi hết cầu thang ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *