Rập lên rập xuống nó trào nước ra

0
131

Hai tay bưng lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Rập lên rập xuống nó trào nước ra
Là làm gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here