Quan nào đầu bảng ba trường ?

Câu đố:
Quan nào đầu bảng ba trường
Tam Nguyên Yên Đổ ấy là hiệu danh
Chán chê cảnh chôn quan trường
Lui về ở ẩn sông đời dân quê?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *