Quan nào dâng bảng điều trần ?

Câu đố: Quan nào dâng bảng điều trần ?
Quan nào dâng bảng điều trần
Mong được góp phần ích nước lợi dân
Tiếc thay lại bị triều thần
Cổ hủ nhìn gần, đem bác bỏ luôn?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

One thought on “Quan nào dâng bảng điều trần ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *