Phải di chuyển các tấm gỗ ra sao để giúp khỉ con có thể ra ngoài được?

Phải di chuyển các tấm gỗ ra sao để giúp khỉ con có thể ra ngoài được?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *