Nước nào không có trên bản đồ?

Nước nào không có trên bản đồ? Đây là một câu đố dễ + đố mẹo nên bạn không cần suy nghĩ quá phức tạp. Hãy suy nghĩ các khía cạnh của vấn đề rồi đưa ra đáp án nhé!

Nước nào không có trên bản đồ?