Những quả bóng màu

Trong hộp có 45 bóng màu, gồm 20 màu đỏ, 15 màu xanh, và 10 màu vàng. Cần lấy ra bao nhiêu bóng để chắc chắn có 3 bóng:
a) Màu đỏ;
b) Cùng màu;
c) Khác màu nhau.


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.

One thought on “Những quả bóng màu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *