Những câu đố suy luận logic có đáp án

Những câu đố suy luận logic có đáp án: Số còn thiếu là số nào ? Đồng hồ chỉ số bao nhiêu ? Lựa chọn hình tròn nào ? Mật mã là chữ gì? Tìm chìa khóa để mở ổ khóa? Mời bạn giải những câu đố này nhé!

Số còn thiếu là số nào ?

Số còn thiếu là số nào ?


Đồng hồ chỉ số bao nhiêu ?


Trong hình số 5, đồng hồ chỉ số bao nhiêu:


Lựa chọn hình tròn nào ?


Lựa chọn hình tròn nào ?
A
B
C
D
E


Nếu – thì ?


Phép toán gây tranh cãi


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.

One thought on “Những câu đố suy luận logic có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *