Những câu đố suy luận logic có đáp án

Những câu đố suy luận logic có đáp án: Số còn thiếu là số nào ? Đồng hồ chỉ số bao nhiêu ? Lựa chọn hình tròn nào ? Mật mã là chữ gì? Tìm chìa khóa để mở ổ khóa? Mời bạn giải những câu đố này nhé!

Số còn thiếu là số nào ?

Số còn thiếu là số nào ?


Đồng hồ chỉ số bao nhiêu ?


Trong hình số 5, đồng hồ chỉ số bao nhiêu:


Lựa chọn hình tròn nào ?


Lựa chọn hình tròn nào ?
A
B
C
D
E


Nếu – thì ?


Phép toán gây tranh cãi


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.