5+ những câu đố bá đạo nhất

Những câu đố bá đạo gồm: những câu đố bá đạo nhất, những câu đố bá đạo nhất thế giới, những câu đố bá đạo nhất có đáp án, những câu đố bá đạo của học sinh, những câu đố bá đạo của vợ, những câu đố bá đạo hại não, những câu đố troll bá đạo
Dưới đây là những câu đố vô cùng hại não, đòi hỏi bạn phải nhìn ra được bản chất của câu hỏi. Hãy thử trả lời và xem thử mình đúng được bao nhiêu câu nhé!

Những câu đố bá đạo

Tuyển chọn 5 câu đố bá đạo

Câu đố bá đạo 1
Không phải quái vật nhưng con vật này là có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 chân. Vậy con vật đó là gì?

Con gì có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 cái chân?
Con gì có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 cái chân?

Câu đố bá đạo 2
Có 3 con kiến cùng đi qua cầu. Con thứ nhất nói phía sau nó có 2 con kiến. Con thứ hai nói phía sau nó có 1 con kiến. Con thứ ba nói phía sau nó có 2 con kiến. Tại sao con thứ 3 lại nói vậy?

Con thứ ba nói phía sau nó có 2 con kiến. Tại sao con thứ 3 lại nói vậy?
Con thứ ba nói phía sau nó có 2 con kiến. Tại sao con thứ 3 lại nói vậy?

Câu đố bá đạo 3
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Vậy thứ tư là gì?

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Vậy thứ tư là gì?
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Vậy thứ tư là gì?

Câu đố bá đạo 4
Cá gì già cả nhưng mà lại không?

Cá gì già cả nhưng mà lại không?
Cá gì già cả nhưng mà lại không?

Câu đố bá đạo 5
Hôn người mà hợp với mình gọi là gì?

Hôn người mà hợp với mình gọi là gì?
Hôn người mà hợp với mình gọi là gì?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố vui.