Nếu 11 = 11, 22 = 48, 33 = 927, 44 = 1664, Thì 55 bằng bao nhiêu ?

0
109

Nếu 11 = 11, 22 = 48, 33 = 927, 44 = 1664, Thì 55 = ?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here