Nếu 11 = 11, 22 = 48, 33 = 927, 44 = 1664, Thì 55 bằng bao nhiêu ?

Nếu 11 = 11, 22 = 48, 33 = 927, 44 = 1664, Thì 55 = ?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

2 thoughts on “Nếu 11 = 11, 22 = 48, 33 = 927, 44 = 1664, Thì 55 bằng bao nhiêu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *