Mũ cao áo rộng không cần lui về ẩn chốn sơn lâm một mình?

0
910

Câu đố về các nhân vật lịch sử VN:
Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao, áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Mũ cao áo rộng không cần lui về ẩn chốn sơn lâm một mình?
5 (100%) 3 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here