Mỗi người thắng mấy ván ?

Hai học sinh thỏa thuận với nhau một quy ước về chơi bài như sau:
– Chơi 10 ván không kể những ván hòa.
– Sau mỗi ván, người thắng được 1 điểm, nhưng nếu số quân ăn được nhiều hơn thì được 2 điểm.
– Người thắng cuộc là người được nhiều điểm hơn. Sau cuộc chơi kết quả B thắng. Hai người được cả thảy 13 điểm, nhưng số ván thắng của B ít hơn của A.
Hỏi mỗi người thắng mấy ván?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.

2 thoughts on “Mỗi người thắng mấy ván ?

    1. Mỗi ván sao tối đa có 3 điểm được hả bạn mỗi ván tối đa 2 điểm thôi chứ câu này tính chi li ra thì B thắng 1 ván 1 điểm và 3 ván 2 điểm còn A thắng 6 ván 1 điểm 0 thắng ván nào 2 diểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *