Mất thành tự vẫn theo luôn Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền?

0
753

Câu đố:
Làm quan Tổng đốc Hà Thành
Giữa khi vận nước, tơ mành treo chuông
Mất thành, tự vẫn theo luôn
Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Mất thành tự vẫn theo luôn Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here