Lập căn cứ giữa đầm lầy?

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Lập căn cứ giữa đầm lầy.
Hai năm kháng chiến, giặc Tây nể vì
Sử vàng Bãi Sậy còn ghi
Hỏi người anh dũng tên gì, hỡi ai?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *