Là người họ Lý lấy Trần?

Câu đố:
Là người họ Lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngai cao?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *