Là người họ Lý lấy Trần?

Câu đố:
Là người họ Lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngai cao?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận