Là người họ Lý lấy Trần?

Câu đố:
Là người họ Lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngai cao?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.
Là người họ Lý lấy Trần?
4.5 (90%) 2 vote[s]

Viết một bình luận