Khắp người hắn mọc đầy lông

0
250

Cù rù, củ rũ, cù rù
Khen ai lót ổ cho cu hắn nằm
Khắp người hắn mọc đầy lông
Nằm chơi chẳng đặng, phơi lông ra ngoài
Là quả gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here