Tìm ra mỗi giá trị và cho biết kết quả của phép tính?

Câu đố: Tìm ra mỗi giá trị và cho biết kết quả của phép tính?

Lưu ý: Các đáp án câu đố ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!