Kết quả của phép tính bằng bao nhiêu ?

0
75

Kết quả của phép tính bằng bao nhiêu ?

Suy nghĩ tốc độ và cho biết kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu?
7+7:7+7×7-7 = ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here