Kết quả của phép tính bằng bao nhiêu ?

0
841

Kết quả của phép tính bằng bao nhiêu ?

Suy nghĩ tốc độ và cho biết kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu?
7+7:7+7×7-7 = ?


Kết quả của phép tính bằng bao nhiêu ?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here