Hỏi ai thề trước mặt vua?

0
702

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng?


Hỏi ai thề trước mặt vua?
4 (80%) 3 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here