Hỏi ai thề trước mặt vua?

0
133

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here