Hỏi ai thề trước mặt vua?

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Hỏi ai thề trước mặt vua?
3.3 (65%) 4 vote[s]

Viết một bình luận