Hỏi ai là tiểu anh hùng?

0
150

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam:
Hỏi ai là tiểu anh hùng
Vua ban ngựa sắt, roi đồng tiến quân
Sau khi toàn thắng giặc Ân
Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here