Hình nào khác với các hình còn lại ?

Hình nào ở trên khác với các hình còn lại ?


Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Viết một bình luận