Hình nào khác với các hình còn lại ?

Hình nào khác với các hình còn lại ?

Hình nào ở trên khác với các hình còn lại ?


Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận