Hai đầu mọc ở hai chân

0
190

Hai đầu mọc ở hai chân
Cái chân lại đúng cái thân mới kì
Xin em một mẩu bút chì
Mượn anh ngòi bút cũng vì việc chung.
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here