Đường ngang ngõ tắt tứ bề

Đường ngang ngõ tắt tứ bề
Ai chưa thuộc nẻo đi về đều xem.
Là cái gì ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *