Những câu đố vui toán học có đáp án

Những câu đố vui toán học có đáp án gồm: câu đố toán học, đố vui toán học, đố vui toán học có đáp án, câu đối hay về học tập, câu đố hay về toán học, vui hoc toan, những bài toán mẹo hay…

Đố vui toán học

Những câu đố vui toán học có đáp án

Đố vui toán học 01

Tam giác có một góc 40 độ và một góc 50 độ là tam giác gì?

Tam giác cân
Tam giác đều
Tam giác vuông

Đố vui toán học 02

Kết quả của phép tính là bao nhiêu?

1
2
3

Đố vui toán học 03

Quan sát kỹ bức ảnh và dựa vào các dữ kiện dưới đây liệu bạn có đưa ra đáp án chính xác.
Diện tích phần màu xanh trong hình là 96 m2, chu vi của hình vuông lớn màu xanh gấp 5 lần chu vi của hình vuông nhỏ màu nâu. Bạn hãy tính chu vi phần màu nâu?

8
9
10

Đố vui toán học 04

Tìm quy luật và cho biết con số tiếp theo là bao nhiêu?

184
188
192

Đố vui toán học 05

35 20 14
27 12 18
5 2 ?
Phân tích dãy số trên đây cẩn thận và đưa ra số còn thiếu


Đố vui toán học 06

Tìm số còn thiếu trong hình dưới đây

Tìm số còn thiếu
Tìm số còn thiếu

Đố vui toán học 07

Trong hình dưới đây số trung tâm của hình 3 là số mấy?

Số trung tâm của hình 3 là số mấy?
Số trung tâm của hình 3 là số mấy?

Đố vui toán học 08

Một người phụ nữ nói tuổi của mình sẽ bước vào tuổi 30 khi năm 2000, nhưng vào năm 2010 tuổi của cô ấy là 20. Vậy cô ấy bị điên hay điều này vẫn có thể xảy ra?


Đố vui toán học 09

Tìm 2 chữ cái còn thiếu trong hình, biết khi đọc ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ là 1 chữ có 8 chữ cái.
Chữ còn thiếu là: … và …

Chữ còn thiếu là: ... và ...
Chữ còn thiếu là: … và …

Đố vui toán học 10

Tìm số tự nhiên khi nhân với 3 và trừ đi 2 thì bằng số đảo ngược của chính nó?


Đố vui toán học 11

Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số mấy?
5, 16, 49, 104, ?


Đố vui toán học 12

Dấu ” ? ” trong hình dưới là số mấy?

Dấu ” ? ” trong hình dưới là số mấy?
Dấu ” ? ” trong hình dưới là số mấy?

Đố vui toán học 13

Tìm số cuối cùng trong dãy số dưới đây?
Tìm số cuối cùng trong dãy số dưới đây?
Tìm số cuối cùng trong dãy số dưới đây?


Đố vui toán học 14

Hãy tìm ra đáp án cho phép tính dưới đây?
Hãy tìm ra đáp án cho phép tính dưới đây?
Hãy tìm ra đáp án cho phép tính dưới đây?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.