Đố vui thông minh có đáp án về từ ngữ

2
1757

Đố vui thông minh có đáp án gồm: câu đố vui khó, câu đố vui hài hước, những câu đố vui hại não, những câu đố vui ngắn, những câu đố vui cười đau bụng…

Đố vui thông minh có đáp án
Đố vui thông minh có đáp án

Đố vui thông minh có đáp án

Từ nào trong tiếng Việt có đến 12 chữ Y?

Từ nào trong tiếng Việt có đến 12 chữ Y?

Từ nào trong tiếng Việt có 9 chữ h?

Từ nào trong tiếng Việt có 9 chữ h?

Từ nào trong tiếng Việt nếu bỏ dấu sắc thì nghĩa vẫn không thay đổi?

Từ nào trong tiếng Việt nếu bỏ dấu sắc thì nghĩa vẫn không thay đổi?

Đố vui thông minh có đáp án về từ ngữ
5 (100%) 2 votes

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here