99+ những câu đố kinh thánh có đáp án hay

Tuyển chọn những câu đố kinh thánh có đáp án hay nhất bao gồm: câu đố kinh thánh có giải đáp, đố vui kinh thánh có đáp án, đố kinh thánh theo chủ đề, đố kinh thánh tin lành, đố vui kinh thánh tân ước…

Đố kinh thánh
Đố kinh thánh

Đố vui kinh thánh có đáp án

Sách nào dài nhất trong Tân ước? Có bao nhiêu câu?

Sách Lu-ca: có 1,151 câu

Sách dài nhất trong Kinh Thánh có bao nhiêu câu?

Sách Thi Thiên có 2461 câu

Sách ngắn nhất trong Cựu Ước là sách nào? Có bao nhiêu câu ?

Sách Áp-đia có 21 câu

Kinh Thánh có bao nhiêu chương?

Kinh Thánh có tất cả 1,189 chương

Câu Kinh Thánh dài nhất?

Trong Ê-xơ-tê 8:9

Kinh Thánh có bao nhiêu câu?

Kinh Thánh có tất cả 30,442 câu

Lời cầu nguyện ngắn nhất trong Kinh Thánh?

Chúa ơi! cứu tôi – Ma-thi-ơ 14:30

Người có tên dài nhất trong Kinh Thánh là ai?

Ma-he-sa-hát-bát – Ê-sai 8:1-3

Vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên ngắn nhất là ai?

Vua Xim-ri chỉ có 7 ngày – I Các Vua 16:15

Vị vua cai trị xứ Giu-đa lâu nhất tên gì?

Vua Ma-na-sét trong 55 năm – 2 Các Vua 21:1

Vua trẻ nhất cai trị xứ Giu-đa là ai?

Giô-ách làm vua lúc chỉ 7 tuổi, cai trị trong 40 năm – 2 Sử ký 24:1

Kinh Thánh có bao nhiêu sách?

66 sách ( Cựu uớc 39, Tân ước 27)

Chương nào dài nhất trong Kinh Thánh? có bao nhiêu câu?

Thi thiên 119, có 176 câu

Chương nào ngắn nhất trong Kinh Thánh? có bao nhiêu câu?

Thi thiên 117, có 2 câu

Chương nào là chương giữa của quyền Kinh Thánh?

Thi thiên 117

Câu nào là câu giữa của quyển Kinh Thánh?

Thi thiên 118:8

Đố kinh thánh có giải đáp

Quyển Kinh Thánh bắt đầu được chia ra từng chương vào năm nào và do ai?

Năm 1227 do Tổng Giám Mục Stephen Langton và Giám Mục Hugo de Sansto Caro

Quyển Kinh Thánh bắt đầu được đánh số từng câu vào năm nào và do ai?

Năm 1551 do Robert Stephanus

Người hành nghề chăn chiên đầu tiên là ai?

A-bên, Sáng Thế Ký 4:2

Hai nhân vật ăn hay nuốt sách trong Kinh Thánh là ai?

Đó là tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 3:2>) và Sứ đồ Giăng (Khải Huyền 10:10)

Mười điều răn của Đức Chúa Trời chép tại đâu trong Kinh Thánh?

Xuất Ê-díp-tô Ký 20

Trong sách Châm ngôn, xin kể 4 con vật nhỏ nhưng rất khôn ngoan?

Đó là con kiến, con thỏ rừng, con cào cào và con thằn lằn – Châm ngôn 30:24-28

Trong Kinh Thánh người có vợ nhiều nhất là ai?

Vua Sa-lô-môn 700 vợ và 300 nàng hầu(I Các vua 11:3)

Trong Kinh Thánh, sách nào nói đến một người trọc đầu tự nhiên (Không do cạo đầu), Người trọc đó tên gi?

Tên là Ê-li-sê – 2 Các vua 2:23

Trong Kinh Thánh, vị vua nào gian ác nhất?

Vua A-háp(Ahab) I Các vua 16:30

Ở đâu trong Kinh Thánh có câu: “Hởi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở khôn ngoan”?

Châm ngôn 6:6

Trong Kinh Thánh, hai chương viết giống nhau là hai chương nào?

2 Các Vua 19 và Ê-sai 37

Trong sách Các Quan Xét, vị Quan xét nào có đến 70 người con trai?

Ghê-đê-ôn trong Các Quan xét 8:30

Theo Kinh Thánh, tổ phụ của những người đánh đàn và chơi sáo là ai?

Giu-banh – sách Sáng Thế ký 4:21

Theo Kinh Thánh, có bao nhiêu người sống hơn 900 năm?

7 người: Adam, Seth, Enos, Cainan, Jared, Methuselah và Noah (trong Sáng 5 & 9)

Xem thêm video những câu đố vui thử tài tinh mắt của bạn:

Chúc các bạn vui vẻ và có thêm hiểu biết với những câu đố kinh thánh!

Bình luận

  1. -Hai nhân vật nuốt sách Kinh Thánh là ai ?
    – Trong Kinh Thánh, sách nào nói đến người trọc đầu tự nhiên
    – Vị quan xét nào có đến 70 người con trai ?

  2. -tiên tri nào trẻ tuổi và khóc cho dân sự của Chúa nhiều nhất ?
    – Nêu ý nghĩa của những câu nói cuối cùng của Chúa Giesu trên thánh giá .
    – Tại sao Thánh Phaolo bách hại những người Ki-tô hữu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *